Tŕne

Firma AWU vyrába tŕne:

 • kalené, nekalené s parciálnym kalením
 • výroba z kaleného alebo nekaleného polotovaru
 • s vysoko presným obrábaním, sústružením, vŕtaním, frézovaním a brúsením
 • s vysokou rozmerovou presnosťou pri súčasnom dodržaní tolerančnej odchýlky tvaru a polohy

Oblasti použitia

 • Ťahacie tŕne
 • Testovacie tŕne
 • Navíjacie tŕne
 • Tŕňové kalibre

Materiál

 • Cf53, 90MnCrV8, alebo podľa požiadaviek zákazníka

Drsnosť povrchu

 • do Ra 0,025 μm

Tepelná úprava

 • Indukčné povrchové kalenie - hĺbka kalenia 4 - 6 mm s odstránením vnútorného pnutia

AWU - Tolerancie

 • Priemery v tolerancii h6 sú štandardom, h5 a h4 na požiadanie
 • Priamosť do 5 µm/m
 • Drsnosť Ra do 0,025 µm, Rz do 0,1 µm
 • Súosovosť do 3 µm/m

Priemer

 • od 8 mm do 250 mm
 • kalenie do 3 000 mm

Dĺžka

 • do 4 000 mm sústruženie a brúsenie
 • do 3 000 mm kalenie

Jednotková hmotnosť

 • do 1 000 kg

Pozrite si fotogalériu
Kontaktujte našich obchodných zástupcov