awu_poland

Poľsko

Polytrade S.C.
Biuro Przedstawicielsko Handlowe
ul. Tabedzia 4/3
40-521 Katowice
Tel.: +48 32 201 1518
Fax: +48 32 205 3914
E-Mail: d.lula@polytrade.com.pl

Predaj do krajín, kde nie sú uvedení zástupcovia je realizovaný priamo z:

AWU Precision Slovakia k. s.

Strojnícka 10
SK-080 01 Prešov
Slovenská republika
Telefón: +421 51 77 13 660
Telefax: +421 51 77 13 660
E-mail:info@awu.sk