Kooperačné práce

Dodatočne k vlastnej výrobe hriadeľov, stĺpov a valcov, ponúka AWU svoje kapacity:

Firma AWU ponúka:

  • Sústruženie CNC-sústruhy Ø 8 - 250 mm, dĺžka do 4 000 mm. Špecialita: dlhé, štíhle diely, malé série, jednovretenové a dvojvretenové sústruhy s poháňanými nástrojmi.
  • Frézovaniedrážok, plôch do dĺžky 2 700 mm do kaleného aj nekaleného materiálu, vŕtanie z čela.
  • Bezhrotové brúsenie priebežným spôsobom Ø 5 - 50 mm do dĺžky 1 500 mm, valcovitosť do 3 µm. Taktiež vyrovnanie pred brúsením.
  • Brúsenie medzi hrotmi od priemeru Ø 5 do Ø 250 mm, do dĺžky 4 000 mm a max. 1 000 kg jednotkovej hmotnosti. Tolerancia na priemer IT5.
  • Indukčné kalenie do dĺžky 3 000 mm, do 250 mm, hĺbka kalenia až do 5 mm podľa materiálu a priemeru, max. 600 kg jednotkovej hmotnosti, odstránenie vnútorného pnutia a popúšťanie do 300°C, vyrovnanie pred a po kalení do Ø 150 mm.
  • Hlboké vŕtanie otvory priemerov Ø 5-26 mm, do dĺžky 700 mm prípadne obojstranne do dĺžky 1400 mm, max. 100 kg jednotkovej hmotnosti.
  • Brúsenie kotúčových strihacích nožov

3717056630a849a0a8e9f0e36e74a566.jpg