Hriadele

Komplikované dielce z výkresovej dokumentácie

 • s parciálnym kalením, výroba z mäkkého polotovaru
 • s vysoko presným obrábaním, sústružením, vŕtaním, frézovaním a brúsením
 • s vysokou rozmerovou presnosťou pri súčasnom dodržaní tolerančnej odchýlky tvaru
 • vodiace tyče
 • všetky bežné materiály ako Cf53, Ck60, Ck45, X46Cr13, X90CrMoV18, doplňujúco 42CrMoV4 a 51CrV4

Drsnosť povrchu

do Ra 0,025 μm

Konfekčné hriadele s opracovaním koncov

 • Pre všetky možné typy (vodiaceho) použitia v strojárstve alebo niekde inde
 • materiály ako uvedené hore

Výrobné dĺžky do 6 000 mm s priemerom od 6 do 80 mm vo výrobnej tolerancii h6 a h7. Iné priemery a tolerancie na požiadanie.

Vodiace hriadele s konečným opracovaním pripravené pre montáž - aj s guličkovými puzdrami a nosnými drážkami - ako neopracované fixné dĺžky.

Materiály Cf 53 (niektoré priemery aj pochrómované alebo ako dutý/trúbkový hriadeľ), X46Cr13, X90CrMoV18.
hriadele

Stĺpy

Vodiace stĺpy
Tiahla
ako aj hriadele čerpadiel, čapy, piesty a pod.
Priemer
Priemer do 250mm
Dĺžka
do 4 000 mm brúsenie
kalenie do 3 000 mm
Jednotková HMOTNOSŤ
do 1 000 kgVLASTNOSTI
 • povrchovo indukčne kalené
 • pochrómované
 • nitridované
 • čiernené
OBRÁBANIE
 • čapy
 • závity
 • frézované plochy
 • lícované perové drážky
 • vŕtanie do čela
Holm
Priamosť
 • normalizovane 0,015 mm na 1 000 mm
Materiál
 • podľa požiadaviek zákazníka

Valce

Pracovné valce
(studené valce, valce pre valcovanie medzi hrotmi, oporné-, hladiace-, podávacie valce)
Rovnacie valce a kladky
(valce pre valcovanie medzi hrotmi, oporné valce, podávacie valce, posuvné valce, lámače okují, predlžovacie valce)
Rezné valce
(nožové a strižné valce)
Tvarovacie valce
Dávkovacie valce
Hnacie valce
valce
Priemer
do 250 mm
Dĺžka
do 4 000 mm
kalenie do 3 000 mm
Jednotková hmotnosť
do 1 000 kg

 

Oblasti použitia
 • valce
 • pre rovnacie napínacie zariadenia
 • pre nanášacie zariadenia
 • pre moriace, pozdĺžne a priečne deliace linky
 • manipulačné linky
 • podávacie zariadenia
 • tlačiarenské stroje
 • baliace stroje
 • valcovanie za studena pre viacvalcové konštrukcie
 • pracovné valce k nasadeniu v malých valcovniach kvarto a sexto (štvorvalcových a šesťvalcových)
Navyše
Údržba a revízia rovnacích valcov a rovnacích valcových kaziet.
Tepelná úprava
 • Indukčné povrchové kalenie - hĺbka kalenia až do 5 mm s odstránením vnútorného pnutia
Drsnosť povrchu
 • do Ra 0,025μm
Materiál
 • 51CrV4, 100Cr6, alebo podľa požiadaviek zákazníka

Tŕne

Ťahacie tŕne
Testovacie tŕne
Navíjacie tŕne
Tŕňové kalibre
Priemer
do 250 mm
Dĺžka
do 3000 mm
Jednotková HMOTNOSŤ
do 600 kg

Tepelná úprava
 • Indukčné povrchové kalenie - hĺbka kalenia až do 5 mm s odstránením vnútorného pnutia
Materiál
 • Cf53, 56NiCrMoV7, 90MnCrV8, alebo podľa požiadaviek zákazníka

Práca vo mzde

Dodatočne k vlastnej výrobe hriadeľov, stĺpov a valcov, ponúka AWU svoje kapacity taktiež pre prácu vo mzde, vypomôže pri výrobných fázach, alebo prevezme celé výroby.

 • Sústruženie CNC-sústruhy Ø 8 - 250 mm, dĺžka do 4 000 mm. Špecialita: dlhé, štíhle diely, malé série, CNC - sústruženie na dvojvretenovom sústruhu s 6 000 mm tyčovým prívodom do max. Ø 50 mm s poháňanými nástrojmi.
 • Frézovanie drážok, plôch do dĺžky 2 500 mm do materiálu kaleného na povrchu, ako aj čelné vŕtacie práce.
 • Bezhrotové brúsenie priebežným spôsobom Ø 5 - 50 mm do dĺžky 1 500 mm, valcový tvar 3 µm. Taktiež vyrovnanie pred brúsením.
 • Brúsenie medzi hrotmi do priemeru 250 mm, do dĺžky 4 000 mm a max. 1 000 kg jednotkovej hmotnosti. Tolerancia na priemer IT5.
 • Indukčné kalenie do dĺžky 3 000 mm,  do 200 mm, hĺbka kalenia až do 5 mm podľa materiálu a priemeru, max. 600 kg jednotkovej hmotnosti, odstránenie vnútorného pnutia a popúšťanie do 300°C, vyrovnanie pred a po kalení do Ø 150 mm.
 • Hlboké vŕtanie otvory priemerov Ø 5-26 mm, do dĺžky 700 mm prípadne obojstranne do dĺžky 1400 mm, max. 100 kg jednotkovej hmotnosti.

 • Brúsenie kotúčových strihacích nožov
praca vo mzde