Komplikované dielce z výkresovej dokumentácie

  • s parciálnym kalením, výroba z mäkkého polotovaru
  • s vysoko presným obrábaním, sústružením, vŕtaním, frézovaním a brúsením
  • s vysokou rozmerovou presnosťou pri súčasnom dodržaní tolerančnej odchýlky tvaru
  • vodiace tyče
  • všetky bežné materiály ako Cf53, Ck60, Ck45, X46Cr13, X90CrMoV18, doplňujúco 42CrMoV4 a 51CrV4

Drsnosť povrchu

do Ra 0,025 μm

Konfekčné hriadele s opracovaním koncov

  • Pre všetky možné typy (vodiaceho) použitia v strojárstve alebo niekde inde
  • materiály ako uvedené hore

Výrobné dĺžky do 6 000 mm s priemerom od 6 do 80 mm vo výrobnej tolerancii h6 a h7. Iné priemery a tolerancie na požiadanie.

Vodiace hriadele s konečným opracovaním pripravené pre montáž - aj s guličkovými puzdrami a nosnými drážkami - ako neopracované fixné dĺžky.

Materiály Cf 53 (niektoré priemery aj pochrómované alebo ako dutý/trúbkový hriadeľ), X46Cr13, X90CrMoV18.
hriadele