Dodatočne k vlastnej výrobe hriadeľov, stĺpov a valcov, ponúka AWU svoje kapacity taktiež pre prácu vo mzde, vypomôže pri výrobných fázach, alebo prevezme celé výroby.

  • Sústruženie CNC-sústruhy Ø 8 - 250 mm, dĺžka do 4 000 mm. Špecialita: dlhé, štíhle diely, malé série, CNC - sústruženie na dvojvretenovom sústruhu s 6 000 mm tyčovým prívodom do max. Ø 50 mm s poháňanými nástrojmi.
  • Frézovanie drážok, plôch do dĺžky 2 500 mm do materiálu kaleného na povrchu, ako aj čelné vŕtacie práce.
  • Bezhrotové brúsenie priebežným spôsobom Ø 5 - 50 mm do dĺžky 1 500 mm, valcový tvar 3 µm. Taktiež vyrovnanie pred brúsením.
  • Brúsenie medzi hrotmi do priemeru 250 mm, do dĺžky 4 000 mm a max. 1 000 kg jednotkovej hmotnosti. Tolerancia na priemer IT5.
  • Indukčné kalenie do dĺžky 3 000 mm,  do 200 mm, hĺbka kalenia až do 5 mm podľa materiálu a priemeru, max. 600 kg jednotkovej hmotnosti, odstránenie vnútorného pnutia a popúšťanie do 300°C, vyrovnanie pred a po kalení do Ø 150 mm.
  • Hlboké vŕtanie otvory priemerov Ø 5-26 mm, do dĺžky 700 mm prípadne obojstranne do dĺžky 1400 mm, max. 100 kg jednotkovej hmotnosti.

  • Brúsenie kotúčových strihacích nožov
praca vo mzde